معارف - اندیشه

ویژگی‌های انسان توسعه یافته

کتاب «خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی» به قلم دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم منتشر شد. این کتاب دربردارنده خلاصه مطالبی است که در ده، پانزده سال اخیر توسط دکتر داوری اردکانی نوشته شده است.
ابعاد مشارکت مردم در حکمرانی از نظر امام خمینی(ره)

ابعاد مشارکت مردم در حکمرانی از نظر امام خمینی(ره)

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت: سه بعد مشارکت مردم در حکمرانی از نظر امام خمینی(ره) شامل مشارکت مردم در شکل‌گیری و اداره حکومت، نظارت و خیرخواهی مردم نسبت به حکومت است.
نشست «دانش اخلاق کاربردی اسلامی از امکان تا عمل» برگزار می‌شود

نشست «دانش اخلاق کاربردی اسلامی از امکان تا عمل» برگزار می‌شود

نشست «دانش اخلاق کاربردی اسلامی از امکان تا عمل» از سوی دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌شود.
یاری‌گری خداوند در خواسته‌های همه گروه‌ها

یاری‌گری خداوند در خواسته‌های همه گروه‌ها

کسانی که به همت بلند آرمان‌های ستاره‌گون را که همان ارزش‌های متعالی و انسان و الهی است برگزیدند و با ایمان به اصالت نیکویی و زیبایی تمامی توش و توان و هوش و روان خود را در محراب آن آرمان‌ها قربانی کردند، بی‌گمان به فراز قله شادمانی خواهند رسید.
هر که در دنیا نابیناست در آخرت نیز نابینا خواهد بود

هر که در دنیا نابیناست در آخرت نیز نابینا خواهد بود

اگر آدمی در این عالم چشمی غیر از چشم ظاهر نیابد و بینای عالم درون نشود، وقتی مرگ این چشم‌های ظاهر را از او گرفت و به عالم دیگر که همان ساحت متعالی‌تر هستی است سفر کرد آنجا نابینا خواهد بود.
مهمترین آسیب‌های حوزه علمیه از نظر امام خمینی(ره)/ حوزه سرنوشت خود را به عوامل بیرونی گره نزند

مهمترین آسیب‌های حوزه علمیه از نظر امام خمینی(ره)/ حوزه سرنوشت خود را به عوامل بیرونی گره نزند

مدیر تحقیقات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ضمن اشاره به اهمیت استقلال حوزه علمیه از نظر امام راحل تصریح کرد: استقلال حوزه به معنای تقابل با نظام حاکم در جامعه نیست بلکه امام می‌خواستند این میراث هزار ساله جامعه شیعی که توسط عالمان بزرگوار دست به دست و نسل به نسل به ما رسیده است همچنان به سلامت خودش استمرار داشته باشد و به نسل‌های بعد برسد.
هر کسی را بهر کاری ساختند 

هر کسی را بهر کاری ساختند 

خداوند هر کس را به گونه‌ای آفریده است و آنچه از او انتظار می‌رود غیر از آن چیزی است که از دیگری منظور است.
فقه امام خمینی(ره) نه مصلحت‌اندیشانه بود، نه منفعل و ایستا

فقه امام خمینی(ره) نه مصلحت‌اندیشانه بود، نه منفعل و ایستا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به نگاه امام خمینی(ره) به فقه و جامعه تصریح کرد: یک برداشت این است که گویا حضرت امام به دانش فقه صرفا مصلحت‌اندیشانه نگاه می‌کردند و به موازین و چارچوب اصلی اجتهاد چندان پایبند نبودند. این نگاه کاملا نادرست است به خاطر اینکه امام صریحا و عمیقا به موازین فقهی ملتزم بودند.
پذیرش دانشجو در رشته احیای تراث قرآنی و حدیثی برای نخستین‌بار

پذیرش دانشجو در رشته احیای تراث قرآنی و حدیثی برای نخستین‌بار

استاد دانشگاه قرآن و حدیث ضمن اشاره به پذیرش دانشجوی ارشد در رشته احیا تراث قرآنی و حدیثی تصریح کرد: در رشته‌های علوم قرآن و حدیث، این رشته جز معدود رشته‌هایی است که شغل دارد چون افراد کتاب‌های قدیمی را تصحیح می‌کنند، احیا می‌کند و به موسسات مختلف می‌فروشند.
هر پیامبری به زبان قوم خویش سخن می‌گوید

هر پیامبری به زبان قوم خویش سخن می‌گوید

طبیعی است که هر پیامبری به زبان همان قومی سخن می‌گوید که در میان آنها ظاهر شده است و معقول نیست که پیامبری از دیاری دیگر و زبانی دیگر ناشناس به میان مردمی آید تا آنها را هدایت کند.