فصلنامه «پژوهش‌های نهج‌البلاغه» در ایستگاه 57

فصلنامه «پژوهش‌های نهج‌البلاغه» در ایستگاه 57

گروه اندیشه ــ پنجاه و هفتمین شماره از فصلنامه «پژوهش‌های نهج‌البلاغه» به صاحب امتیازی بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه و مدیرمسئولی سیدجمال الدین دین‌پرور به زیور طبع آراسته شد.
واکاوی حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی در «پژوهشنامه حقوق اسلامی»

واکاوی حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی در «پژوهشنامه حقوق اسلامی»

گروه اندیشه ـ چهل و نهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» شامل 12 مقاله علمی منتشر شد.
واکاوی تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن در جدیدترین فصلنامه «پژوهش‌های ادیانی»

واکاوی تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن در جدیدترین فصلنامه «پژوهش‌های ادیانی»

گروه اندیشه ــ هفتمین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌های ادیانی» ویژه بهار و تابستان 98 شامل 12 مقاله منتشر شد.
شماره ۳۸ فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

شماره ۳۸ فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

گروه اندیشه ــ سی و هشتمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی علیرضا محمدرضائی و سردبیری محمدرسول آهنگران، ویژه پاییز ۹۸ منتشر شد.
بررسی نقش تمدن‌سازی هستی‌شناسی توحیدی قرآن در «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی»

بررسی نقش تمدن‌سازی هستی‌شناسی توحیدی قرآن در «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی»

گروه اندیشه ــ دومین شماره فصلنامه «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
بررسی جایگاه و کارکرد قاعده کرامت در «مطالعات فقه تربیتی»

بررسی جایگاه و کارکرد قاعده کرامت در «مطالعات فقه تربیتی»

گروه اندیشه ــ نهمین شماره از مجله «مطالعات فقه تربیتی» به صاحب امتیازی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة به مدیرمسئولی یعقوبعلی برجی و سردبیری علیرضا اعرافی منتشر شد.
نشریه «مطالعات اصول فقه امامیه» در پله 10

نشریه «مطالعات اصول فقه امامیه» در پله 10

گروه اندیشه ــ دهمین شماره از نشریه «مطالعات اصول فقه امامیه» به صاحب امتیازی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة، مدیر مسئولی یعقوبعلی برجی و سردبیری علی رحمانی فرد منتشر شد.
بررسی نقش دین در علم در فصلنامه «نقد و نظر»

بررسی نقش دین در علم در فصلنامه «نقد و نظر»

گروه اندیشه ــ نود و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» شامل 7 مقاله منتشر شد.
بررسی تأثير جامعه بر فقه در فصلنامه «معرفت فرهنگی اجتماعی»

بررسی تأثير جامعه بر فقه در فصلنامه «معرفت فرهنگی اجتماعی»

گروه اندیشه ـ سی و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
نفس واحده در عرفان در جدیدترین شماره از فصلنامه «عرفان اسلامی»

نفس واحده در عرفان در جدیدترین شماره از فصلنامه «عرفان اسلامی»

گروه اندیشه ــ شصتمین شماره از فصلنامه «عرفان اسلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، مدیر مسئولی علی اکبر افراسیاب‌‌پور و سردبیری قربان علمی منتشر شد.
1