طرح و تصویر
طرح | گویی کربلاست
۱۴۰۱/۰۲/۲۷   - ۱۱:۳۱
طرح | اساس توبه پشيمانی است
۱۴۰۱/۰۲/۲۷   - ۰۹:۵۳
طرح | عالم متقی و عارف پارسا
۱۴۰۱/۰۲/۲۶   - ۱۲:۴۸
طرح | ماهیت دعا
۱۴۰۱/۰۲/۲۱   - ۰۸:۴۳
طرح | سیاهی قلب
۱۴۰۱/۰۲/۱۸   - ۰۹:۰۶