چندرسانه ای - طرح و تصویر

فیلم | شهید همت؛ مظهر ساده‌زیستی